Astudiaeth ddichonoldeb rheilffordd Aberystwyth-Caerfyrddin i ddechrau ym mis Medi

Bydd astudiaeth ddichonoldeb llawn i ailagor rheilffordd Aberystwyth-Caerfyrddin yn dechrau ym mis Medi, ar ôl i Lywodraeth Cymru ddyrannu £ 300,000 yn dilyn ymgyrch lwyddiannus gan Traws Link Cymru.

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dewis y cwmni ymgynghori peirianneg Mott Macdonald i gyflawni’r gwaith, a oedd hefyd yn gyfrifol am adolygu’r achos ar gyfer y rheilffordd Gororau’r Alban a ailagorwyd yn 2015.

Cyhoeddwyd astudiaeth gwmpasu ym mis Rhagfyr 2015 a daeth i’r casgliad bod dros 97% o’r hen lwybr heb ei ddatblygu ac nad oedd unrhyw rwystrau mawr wrth adfer y llinell, a gaeodd i deithwyr ym 1965.

Dywedodd Adrian Kendon, Cadeirydd Traws Link Cymru, “Rydym wrth ein bodd bod yr astudiaeth ddichonoldeb llawn yn mynd yn ei blaen. Bydd Traws Link Cymru yn chwarae rhan lawn yn yr astudiaeth er mwyn darparu gwybodaeth ac ystadegau lleol i’r peirianwyr.

“Mae ond rhaid i chi edrych ar lwyddiant rheilffordd y Gororau yn yr Alban i weld bod ailagor rheilffyrdd yn rhoi bywyd newydd i ardaloedd, gan ddod â buddsoddiad a thwristiaeth sy’n hybu’r economi leol. Mae’n dangos os byddwch chi’n ei adeiladu, y byddant yn dod.”