Difrod Beeching

Mae eitem ddiddorol ar wefan Wales Online sy’n dangos effaith toriadau Beeching ar deithio ar y trên yng Nghymru. Dyma ddau enghraifft yn unig.

beeching-aber-carmarthen beeching-pwllheli-bangor