Petition

TLC-petition If you’d like to print out the petition please click on the image above, or alternatively you can sign the petition digitally below.

Traws Link Cymru

Caewyd y rheilffyrdd yma yn y 1960au gan ynysu ardaloedd helaeth o Gymru. Mae angen eu ailagor i ailfywiogi'r ardaloedd maent yn rhedeg trwodd. Byddai eu hailagor yn helpu pobl leol i gymudo, yn hwyluso mynediad i wasanaethau iechyd, siopa ayyb, ac yn helpu myfyrwyr i fynychu prifysgolion yng Nghaerfyrddin, Llanbedr Pont Steffan, Aberystwyth a Bangor. Fe fyddai’n hwb i dwristiaeth yn yr ardal, ac yn lleihau'r nifer o gerbydau nwyddau trymion (megis pren, cynnyrch archfarchnad ayyb) o’r ffyrdd cul i’r rheilffordd, sy’n fwy diogel a chynaliadwy.

These lines were closed in the mid 1960's and have left these areas of Wales very isolated. They need to be reopened to reinvigorate the areas they pass through. The reopening would help local people with commuting, access health services, shopping, improve access to the universities served by the lines in Carmarthen, Lampeter, Aberystwyth and Bangor. New lines will also boost tourism in the area and enable much of the heavy commercial traffic (timber, supermarket goods etc.) to be shifted from narrow roads to rail, which is much safer and more sustainable.

[your signature]

249 signatures

Share this with your friends:

   


Latest Signatures
249 Antony J. Feb 21, 2018
248 Neil J. Feb 15, 2018
247 Cedric L. Feb 15, 2018
246 Glyn David J. Feb 12, 2018
245 Julian W. Feb 04, 2018
244 Daniel M. Feb 01, 2018
243 Margaret M. Jan 26, 2018
242 Brian L. Jan 26, 2018
241 Meirion G. Jan 26, 2018
240 David W. Dec 03, 2017
239 Eden D. Nov 29, 2017
238 Martin J. Nov 28, 2017
237 Kat A. Nov 27, 2017
236 Philip H. Nov 27, 2017
235 Rhys P. Oct 22, 2017
234 Meic R. Oct 14, 2017
233 David M. Oct 07, 2017
232 Dafydd a. Oct 06, 2017
231 Gareth Wyn J. Oct 02, 2017
230 Shelagh H. Sep 30, 2017
229 Samuel P. Sep 29, 2017
228 michael N. Sep 25, 2017
227 Richard B. Sep 15, 2017
226 Stephen Peter L. Sep 01, 2017
225 Kevin G. Sep 01, 2017
224 Jeremy W. Aug 29, 2017
223 Lucy N. Aug 29, 2017
222 Sean G. Aug 27, 2017
221 Feitse D. Aug 25, 2017
220 PETER B. Aug 24, 2017
219 Marinus B. Aug 24, 2017
218 Simon M. Aug 23, 2017
217 Morvenna R. Aug 23, 2017
216 Rossana M. Aug 23, 2017
215 Mauro S. Aug 21, 2017
214 Angus E. Aug 18, 2017
213 Gary N. Aug 18, 2017
212 Lucas W. Aug 17, 2017
211 Jennifer R. Aug 17, 2017
210 Rhian W. Aug 17, 2017
209 Barbara L. Aug 17, 2017
208 Richard C. Aug 16, 2017
207 Philip S. Aug 14, 2017
206 Mark N. Aug 13, 2017
205 PETER C. Aug 06, 2017
204 Alan F. Jul 18, 2017
203 Kingsley T. Jul 18, 2017
202 Stephen T. Jul 14, 2017
201 Andrew C. Jul 14, 2017
200 Matt C. Jul 09, 2017