Aelodau’r Pwyllgor

MAE AELODAU’R PWYLLGOR YN CYNNWYS:

Mike Walker (Cadeirydd)

Dylan Wilson-Lewis (Is-Cadeirydd)

John Lewis (Trysorydd)

Mark Davies (Rheolwr y wefan)

Mathew Rees (Rheolwr Cyfarthrebu)

Gellir cysylltu â’r pwyllgor ar dudalen “Cysylltu“.