Aelodau’r Pwyllgor

Mae aelodau’r pwyllgor yn cynnwys:

Adrian Kendon (Cadeirydd)

John Lewis (Trysorydd)

Mark Davies (Rheolwr y wefan)

Mathew Rees (Rheolwr Cyfarthrebu)

Gellir cysylltu â’r pwyllgor ar dudalen Cysylltu.