Adroddiad Twnnel Pencader 2016

Cynhaliwyd arolwg annibynnol o dwnnel Pencader gan gyn gwmni peirianneg Carillion yn 2016. Ni ystyriwyd hyn fel rhan o’r astudiaeth ddichonoldeb.