Cefnogwyr

Mae llawer o sefydliadau, grwpiau ac unigolion wedi datgan eu cefnogaeth i’r ymgyrch. Rhestrir rhai o’r rhain isod ond mae mwy yn ymuno drwy’r amser.

Cynghorau

 • Cyngor Tref Aberystwyth
 • Cyngor Tref Carmarthen
 • Cyngor Sir Gaerfyrddin
 • Cyngor Sir Ceredigion
 • Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan
 • Cyngor Cymuned Llanbadarn Fawr
 • Cyngor Tref Llanymddyfri
 • Cyngor Cymuned Llangyfelyn
 • Cyngor Cymuned Llanon
 • Cyngor Cymuned Llanpumsaint
 • Cyngor Tref Castell Newydd Emlyn
 • Cyngor Cymuned Eglwydd Newydd a Merthyr
 • Cyngor Cymuned Ystrad Fflur
 • Cyngor Cymuned Llandysul

Gwleidyddion

 • Mick Antoniw AoS (Llafur, Pontypridd)
 • Rhun ap Iorwerth AoS (Plaid Cymru, Ynys Môn)
 • Angela Burns AoS (Ceidwadwyr, Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro)
 • Jeremy Corbyn MP (Llafur, Islington)
 • Byron Davies AoS (Ceidwadwyr, De Orllewin Cymru)
 • Jonathan Edwards MP (Plaid Cymru, Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr)
 • Rebecca Evans AoS (Llafur, Canolbarth a Gorllewin Cymru)
 • Rhodri Thomas AoS (Plaid Cymru, Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr )
 • William Graham AoS (Ceidwadwyr, Dwyrain De Cymru)
 • Janice Gregory AoS (Llafur, Aberogwr)
 • Neil Hamilton AoS (Brexit, Canolbarth a Gorllewin Cymru)
 • Mike Hedges AoS (Llafur, Dwyrain Abertawe)
 • Mark Isherwood AoS (Ceidwadwyr, Gogledd Cymru)
 • Bethan Jenkins AoS (Plaid Cymru,De Orllewin Cymru)
 • Carwyn Jones AoS (Llafur, Pen-y-Bont ar Ogwr)
 • Elin Jones AoS (Plaid Cymru, Ceredigion)
 • Ben Lake MP (Plaid Cymru, Ceredigion)
 • Karl McCartney MP (Ceidwadwyr, Lincoln)
 • William Powell AoS (Democratiaid Rhyddfrydol. Canolbarth a Gorllewin Cymru)
 • Adam Price AoS (Plaid Cymru, Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr)
 • Nick Ramsey AoS (Ceidwadwyr, Trefynwy)
 • Jenny Rathbone AoS (Llafur, Canol Caerdydd)
 • Liz Saville-Roberts MP (Plaid Cymru, Dwyfor a Meirionnydd)
 • Rhodri Thomas AoS (Plaid Cymru, Caerfyrddin a Dinefwr: wedi ymddeol)
 • Joyce Watson AoS (Llafur, Canolbarth a Gorllewin Cymru)
 • Lindsay Whittle AoS (Plaid Cymru, De Ddwyrain Cymru)
 • Mark Williams (Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Ceredigion)
 • Sian Gwenllian (Plaid Cymru)
 • Tonia Antoniazzi (Llafur)
 • Natasha Asghar (Ceidwadwyr)

Sefydliadau, grwpiau, phleidiau a pobol eraill

 • Prifysgol Aberystwyth
 • Prifysgol Bangor
 • Rheilffordd y Gororau
 • Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
 • Friends of the Earth Cymru
 • Prifysgol Glyndŵr
 • Plaid Werdd Cymru
 • Bwrdd Iechyd Hywel Dda
 • Network Rail
 • Plaid Cymru
 • Railfutures
 • Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 • Cymdeithas Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Llanbedr Pont Steffan
 • Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
 • Llafur Cymru
 • Rhwydwaith Gwydn Resilience Network (www.grwp.wales)
 • Singing the Line into existence
 • Huw Edwards
 • Derek Brockway
 • Iolo Williams
 • Gillian Elisa